Sözlükte "cezir" ne demek?

1. Kök.
2. Kabarma alçalma olayında suların indiği dönem, alçalmacezir

Cezir kelimesinin ingilizcesi

n. low tide, ebb, reflux
Köken: Arapça